Spesielt.com er ikke lengre aktiv. Prosjektet med nettsiden lot seg aldri gjennomføre. Etter at prosjektet nå har hvilt i flere år, så er det til slutt gitt opp. Det var umulig å drive denne nettsiden på fritiden.